Epilepsi, halk arasında sara hastalığı olarak da bilinen, beynin elektriksel aktivitesinde bozulma sonucu ortaya çıkan nöbetlerle karakterize bir hastalıktır. Bu nöbetler, farklı şekillerde ve sıklıklarda görülebilir.

Epilepsi Neden Olur?

Epilepsinin birçok farklı nedeni olabilir. En sık görülen nedenler şunlardır:

 • Doğuştan gelen beyin anomalileri
 • Gebelik veya doğum sırasında oluşan beyin hasarı
 • Kafa travması
 • Enfeksiyonlar (menenjit, ensefalit)
 • Genetik faktörler
 • Metabolik hastalıklar
 • Tümörler

Bazı durumlarda epilepsinin nedeni belirlenemez.

Epilepsi Belirtileri Nelerdir?

Epilepsinin en belirgin belirtisi nöbetlerdir. Nöbetler, farklı şekillerde görülebilir. En sık görülen nöbet türleri şunlardır:

 • Fokal nöbetler: Vücudun bir kısmını etkileyen nöbetlerdir. Kas seğirmesi, his kaybı, duyu bozuklukları ve bilinç kaybı gibi belirtiler görülebilir.
 • Jeneralize nöbetler: Vücudun her iki tarafını da etkileyen nöbetlerdir. Kas kasılması, sarsılma, bayılma ve nefes kesilmesi gibi belirtiler görülebilir.
 • Absans nöbetler: Kısa süreli bilinç kaybı ve dalgınlık ile karakterize nöbetlerdir.

Epilepsi Nasıl Teşhis Edilir?

Epilepsi teşhisi için doktor muayenesi ve bazı testler gereklidir. Yapılan testler şunlardır:

 • Elektroensefalografi (EEG): Beynin elektriksel aktivitesini kaydeden bir testtir.
 • Beyin görüntüleme testleri: MR veya BT gibi testler beynin görüntüsünü elde etmek için kullanılır.
 • Kan testleri: Kan testleri, epilepsinin nedenini belirlemek için kullanılabilir.

Epilepsi Nasıl Tedavi Edilir?

Epilepsi tedavisinde en sık kullanılan yöntem ilaç tedavisidir. İlaçlar, nöbetlerin kontrol altına alınmasını ve önlenmesini sağlar. Bazı durumlarda cerrahi tedavi de kullanılabilir.Epilepsi (4)

Çocuklarda Beyin Tümörünün İlk Belirtileri: Baş Ağrısı ve Kusmaya Dikkat! Çocuklarda Beyin Tümörünün İlk Belirtileri: Baş Ağrısı ve Kusmaya Dikkat!

Epilepsili Çocuklara Destek Olmak:

 • Epilepsili çocuklar için ailenin ve çevrenin desteği çok önemlidir.
 • Çocuğun epilepsi hakkında bilgilendirilmesi ve duygularını ifade etmesine izin verilmesi gerekir.
 • Çocuğun sosyalleşmesi ve özgüven kazanması için teşvik edilmesi önemlidir.
 • Epilepsi ile ilgili önyargıların ve yanlış bilgilerin ortadan kaldırılması için farkındalık çalışmaları yapılmalıdır.Epilepsi (3)

Epilepsi ile Yaşamak:

Epilepsi kronik bir hastalık olsa da, tedavi ile kontrol altına alınabilir ve normal bir yaşam sürdürmek mümkündür. Epilepsili çocuklar da diğer çocuklar gibi eğitim alabilir, çalışabilir ve aile kurabilirler.