Uzun tırnakların sağlık açısından zararlı olduğu bilinen bir gerçektir. Ancak, Dinimize göre tırnak uzatmanın hükmü nedir? Tırnak uzatmak haram mı? İşte tırnak uzatmanın İslami hükmü...Tırnak Uzatma

Fıtrî Olarak Tırnak Kısaltmak

Dinimiz, kadın ve erkek için tırnağın kesilmesini fıtrattan saymıştır. Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: "Beş şey vardır ki bunlar fıtrattandır: Sünnet olmak, kasıkları tıraş etmek, tırnak kesmek, koltuk altındaki kılları yolmak ve bıyıkları kısaltmak." (Müslim, tahâret 49). Bu hadis, tırnakların kısaltılmasının fıtrattan olduğunu açıkça beyan etmektedir. Dolayısıyla, hem erkek hem de kadın açısından fıtrî olan, tırnağı uzatmak değil kısaltmaktır.

Sağlık Açısından Önemi

Kadın ve erkeğin el ve ayaklarında olan tırnakların kesilmesi koruyucu hekimlik açısından da önemlidir. Uzun tırnaklar altında biriken mikroplar, yemek yerken elin temas ettiği yerlere bulaşacak ve bu da hastalıklara sebep olabilecektir.Tırnak Uzatma (2)

İslami Hükümler

Kadın, erkek herkes için bilerek tırnağını uzatmak mekruhtur. Tırnak uzatmak kadın için süs alameti sayılmaz. (Buhârî, libâs 63). Buna göre, kadın erkek herkes, İslâm fıtratı üzere hareket etmeli ve gayrimüslimlerin âdetlerine özenmemelidirler. Tırnağı uzatmanın en üst sınırı kırk gündür. Kırk günden sonra artık tırnakları kesmemek câiz olmaz. Müstehap olan ise her Cuma günü tırnakları kesmektir. Elbette tırnakları uzatmanın kırk gün olması son sınırı ifade eder. Bir Müslüman erkek veya kadın, fıtrattan olan böyle bir işi kendi durumuna göre belki müstehabı da gözeterek her hafta mümkünse Cuma günü yapmaya çalışmalıdır. Herhangi bir özür olmadan uzamış olan tırnaklar, abdest alırken suyun ulaşmasına engel oluyorsa bu şekilde alınmış olan abdest ve gusül de sahih olmaz. Hadis-i şerifte gusül esnasında suyla yıkanmayan yerlerin ateşe arzedileceği haber verilmiştir. (Ebû Dâvud, tahâre 98).Tırnak Uzatma (3)

Süsleme ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Tırnakların, en fazla kırk gün içinde kesilmesi gerektiği için tırnak uzatmaya bağlı olarak yapılacak süslemeler de hâliyle câiz olmayacaktır. Mutlaka süsleme yapılacaksa, tırnakları uzatmadan süslemeye bakmalı ve tabii ki süslenirken de suyu geçiren malzemeler kullanılmalıdır. Kullanılan ojeler suyu geçirmiyorsa abdest ve gusül geçerli olmaz ki bu da ibadet adına büyük bir tehlike oluşturur.

Kusursuz Ten: Pürüzsüz Bir Cilt İçin Makyaj Hileleri ve Ürünler Kusursuz Ten: Pürüzsüz Bir Cilt İçin Makyaj Hileleri ve Ürünler

Tırnak uzatmanın İslami hükmü kesin ve açıktır. Her Müslüman, fıtrata uygun olarak hareket etmeli ve tırnaklarını düzenli bir şekilde kesmeye özen göstermelidir. Bu, hem dinimizin emri hem de sağlık açısından önemli bir gerekliliktir.