Zorunlu trafik sigortasında riskli basamaklarda yer alan sürücülerin poliçe sorununa çözüm için geliştirilen "Sigorta Aracıları Teklif Platformu" yarından itibaren uygulanmaya başlanacak. Riskli sürücülerin poliçe sorununa çözüm bulmak için geliştirilen "Sigorta Aracıları Teklif Platformu" ile sürücülerin kısa sürede poliçeye ulaşması hedeflenirken teklif vermeyen şirketlerin tespiti kolaylaşacak. Devreye alınacak uygulama, amacına uygun olarak çalıştığında acentenin işini kolaylaştıracak.Zorunlu Trafik Sigortası Için Yeni Dönem Sigorta Aracıları Teklif Platformu Devrede! (1)

Sigorta Aracıları Teklif Platformu Nedir?

Sigorta Aracıları Teklif Platformu, Sigorta Bilgi Merkezi nezdinde kurulan ve Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (SEDDK) usul ve esaslarını belirlediği bir uygulamadır. Bu platform, trafik ruhsatı olan sigorta şirketlerinin üyeliği zorunlu tutularak sisteme entegrasyonu sağlar.Zorunlu Trafik Sigortası Için Yeni Dönem Sigorta Aracıları Teklif Platformu Devrede! (2)

Ruang Yanardağı Patlamalarının Etkileri: Ekonomi ve Toplum Üzerindeki Yansımaları Ruang Yanardağı Patlamalarının Etkileri: Ekonomi ve Toplum Üzerindeki Yansımaları

Platform Nasıl Çalışır?

Platform, sigorta şirketleri aracılık sözleşmesi bulunan acentelerle organik şekilde süreçleri yürütür. Hukuksal bağı olmayan sigorta şirketi ile acente arasında sadece platformda geçerli olmak üzere sözleşme yapılır.Zorunlu Trafik Sigortası Için Yeni Dönem Sigorta Aracıları Teklif Platformu Devrede! (3)

Sürücüler İçin Avantajları Nelerdir?

Platform üzerinden yapılan aracılık sözleşmesinde teminat mektubu sunulması ya da kefalet sigortası istenmeyecek. Sigorta şirketi, acenteye sadece tek bir şirket ile çalışılması gerektiğine ilişkin kısıtlama koyamayacak. Ayrıca, acentenin müşteri portföy hakkına zarar verecek herhangi bir düzenleme yapamayacak.Zorunlu Trafik Sigortası Için Yeni Dönem Sigorta Aracıları Teklif Platformu Devrede! (4)

Teklif Alma Süreci

Teklif alma süreci iki faza ayrılmıştır. Birinci fazda acenteler halihazırda anlaşması olan sigorta şirketlerinden platform üzerinden 10 dakikalık süre içinde teklif alacak. Sigortalının onay verdiği teklif işleme alınacak. 10 dakikalık süre içinde birinci fazda teklif alamayan acenteler ikinci faza geçecek. Acenteler bu fazda platform üzerinden yapılan aracılık sözleşmesi yaptığı diğer sigorta şirketlerinden teklif alabilecek. Bu fazda da 10 dakika içinde söz konusu şirketler tarafından teklif verilecek ve bu teklif numaraları üzerinden şirket ekranlarından poliçe tanzim edilecek.

Araç sahipleri için büyük bir kolaylık sağlayacak olan "Sigorta Aracıları Teklif Platformu", sürücülerin poliçe sorunlarını çözmek için önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Uygulamanın acentelerin işlerini kolaylaştırması ve sürücülere hızlı çözüm sunması bekleniyor.