Öğrenciler Dikkat: İOKBS Sınav Giriş Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? Öğrenciler Dikkat: İOKBS Sınav Giriş Yerleri Ne Zaman Açıklanacak?

Zıt anlamlı kelimeler, dilimizde sıkça karşılaştığımız ve karşıt anlam taşıyan kelimelerdir. Genellikle bir kelimenin anlamının tam zıddı olarak düşünülürler. Türkçe dilindeki zıt anlamlı kelimelerin listesi oldukça uzundur. Bu kelimeler, genellikle nitelikleri veya nicelikleri ifade eden sıfat ve zarflarda bulunur.

Zıt Anlam Nedir?

Zıt anlam, bir kelimenin tam zıddını ifade eden anlamdır. Örneğin, "büyük" kelimesinin zıt anlamı "küçük"tür. Bu tür kelimeler, genellikle karşıt anlamı belirtmek için kullanılır.

Zıt Anlamlı Kelimelerin Örnekleri

 • Acı - Tatlı
 • Aç - Tok
 • Açmak - Kapatmak
 • Afacan - Uslu
 • Ağır - Hafif
 • Ağlamak - Gülmek
 • Ak - Kara
 • Akşam - Sabah
 • Aktif - Pasif
 • Alçakgönüllü - Kibirli
 • Alıcı - Satıcı
 • Alt - Üst
 • Aptal - Akıllı
 • Artı - Eksi
 • Ast - Üst
 • Aşağı - Yukarı
 • Aydınlık - Karanlık
 • Aynı - Farklı
 • Az - Çok
 • Azalmak - Çoğalmak
 • Barış - Savaş
 • Barışmak - Darılmak
 • Başlamak - Bitirmek
 • Bayat - Taze
 • Birinci - Sonuncu
 • Boş - Dolu
 • Bölme - Çarpma
 • Bulmak - Kaybetmek
 • Cesaret - Korkaklık
 • Cesur - Korkak
 • Ceza - Ödül
 • Cılız - Gürbüz
 • Cimri - Cömert
 • Çalışkan - Tembel
 • Çekmek - İtmek
 • Çıkmak - İnmek
 • Çıkarma - Toplama
 • Binmek - İnmek
 • Girmek - Çıkmak
 • Çukur - Tümsek
 • Dahil - Hariç
 • Dar - Geniş
 • Derin - Sığ
 • Dert - Derman
 • Diri - Ölü
 • Doğal - Yapay
 • Doğru - Yanlış
 • Dost - Düşman
 • Düz - Eğri
 • Düzenli - Dağınık
 • Eksik - Fazla
 • Erkek - Kadın
 • Erken - Geç
 • Esaret - Özgürlük
 • Evet - Hayır
 • Galip - Mağlup
 • Geçmiş - Gelecek
 • Gelir - Gider
 • Gelmek - Gitmek
 • Genç - İhtiyar/Yaşlı
 • Gerçek - Hayal
 • Giriş - Çıkış
 • Gösterişli - Sade
 • Güney - Kuzey
 • Güzel - Çirkin
 • Hayır - Şer
 • Hızlı - Yavaş
 • Islak/Yaş - Kuru
 • Issız/Tenha - Kalabalık
 • İç - Dış
 • İhracat - İthalat
 • İlk - Son
 • İlkel - Medeni
 • İndirim - Zam
 • İniş - Yokuş
 • İyi - Kötü
 • Kabul - Ret
 • Kâr - Zarar
 • Katı - Sıvı
 • Kolay - Zor
 • Masum - Suçlu
 • Nazik - Kaba
 • Neşe - Keder
 • Neşeli - Üzgün
 • Önce - Sonra
 • Övmek - Yermek
 • Öz - Üvey
 • Özel - Resmî
 • Özgür - Tutsak
 • Perakende - Toptan
 • Saf - Kurnaz
 • Sağ - Sol
 • Sağlam - Çürük
 • Sayısal - Sözel
 • Sert - Yumuşak
 • Sevinç - Üzüntü
 • Sevinmek - Üzülmek
 • Seyrek - Sık
 • Sıcak - Soğuk
 • Somut - Soyut
 • Sorun - Çözüm
 • Şişman - Zayıf
 • Taban - Tavan
 • Tek - Çift
 • Tekil - Çoğul
 • Uyumak - Uyanmak
 • Üretici - Tüketici
 • Üretim - Tüketim
 • Var - Yok
 • Yerli - Yabancı
 • Kaybetmek - Kazanmak
 • Biriktirmek - Harcamak
 • Unutmak - Hatırlamak
 • Almak - Vermek
 • Sevmek - Nefret Etmek
 • Kabul etmek - Reddetmek
 • Atmak - Yakalamak
 • Acıkmak - Doymak
 • Üretmek - Tüketmek
 • Dağıtmak - Toplamak
 • Toplamak - Çıkarmak
 • Çarpmak - Bölmek
 • Evlenmek - Boşanmak
 • Doldurmak - Boşaltmak
 • Uyutmak - Uyandırmak
 • Uzatmak - Kısaltmak

Zıt Anlamlı Kelimeler İle İlgili Örnek Cümleler

 • Kardeşler arasında sürekli çekişme vardı, ama bir o kadar da yardımlaşma.
 • O, her zaman dikkatli davranır, asla dikkatsiz olmaz.
 • Beni her zaman sevindiren şey, senin üzgün olmandır.
 • Bu kitap, çocukların hayal gücünü geliştirirken, gerçekleri de öğretiyor.

Sonuç olarak, zıt anlamlı kelimeler dilimizin zenginliğini ve esnekliğini gösteren önemli bir öğedir. Bu kelimeler, iletişimdeki doğru ve etkili anlam aktarımını sağlar. Günlük yaşamımızda sıkça kullandığımız bu kelimeleri doğru ve etkili bir şekilde kullanarak iletişimimizi daha etkili hale getirebiliriz.