Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2024 yılında önemli bir karar alarak üniversite hastanelerinde görev yapan yan dal uzmanları ve yan dal asistan-araştırma görevlilerinin ek ödemelerini artırdı.

Ek Ödemelerde Artış: YÖK'ün Yeni Düzenlemesi

YÖK, yan dal uzmanları ve yan dal asistan-araştırma görevlilerinin ek ödemelerinde önemli bir artış sağlayan düzenlemeyi kamuoyuna duyurdu. Üniversite hastanelerinde görev yapan yan dal uzmanlık eğitimini tamamlamış olanlar ile eğitimlerine devam eden asistan ve araştırma görevlilerinin taban ödemelerinde ciddi bir yükselme gerçekleşti.

2024 KPSS Tarihleri ve Hazırlık Stratejileri: Başarı İçin Adımlar 2024 KPSS Tarihleri ve Hazırlık Stratejileri: Başarı İçin Adımlar

Yan Dal Uzmanları ve Asistan-Araştırma Görevlilerinin Taban Ödemeleri Arttı

YÖK'ün yeni düzenlemesiyle, üniversite hastanelerinde görev yapan yan dal uzmanları ve asistan-araştırma görevlilerinin taban ödemelerinde büyük bir artış sağlandı. Yan dal uzmanlık eğitimini tamamlamış olanların taban ödemeleri %100 artırılırken, hala eğitimlerine devam eden asistan ve araştırma görevlilerinin taban ödemeleri %50 oranında artırıldı.

YÖK Sınav Ücretlerinde Değişiklik

YÖK'ün bu kararı sadece maaşlarda değil, aynı zamanda sınav ücretlerinde de değişiklikleri beraberinde getirdi. Yan dal uzmanlık eğitimi alan ve eğitimini tamamlamış olan asistan ve araştırma görevlileri, sağlık hizmetlerindeki rollerine göre daha iyi bir maddi gelir elde edecekler.

Yönetmelik Değişikliği Resmi Gazete'de Yayımlandı

Yükseköğretim Kurulu'nun yeni düzenlemesine ilişkin detaylar, 31 Ocak 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu düzenleme, üniversite hastanelerinde çalışanların ek ödemelerinin dağıtımında uygulanacak usul ve esasları belirlemekte olup, sektördeki çalışanlar için önemli bir gelişme olarak değerlendirilmektedir.

YÖK'ün Kararı ve Etkileri

YÖK'ün 2024 yılında almış olduğu ek zam kararı, üniversite hastanelerinde çalışan yan dal uzmanları ve asistan-araştırma görevlileri için önemli bir gelişmedir. Bu karar, sektörde çalışanların maddi açıdan daha iyi koşullarda çalışmalarını sağlayacak ve motivasyonlarını artıracaktır.