Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Akkaya, kanserle mücadelede yeni bir umut ışığı yaratmak adına yürüttüğü çalışmada çığır açıcı sonuçlara ulaştı.

Kanser Gerçeği ve Prof. Dr. Akkaya'nın Misyonu

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, kalp hastalıklarının ardından ölüme neden olan ikinci büyük hastalık olan kanser, günümüzde hala büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Prof. Dr. Birnur Akkaya, kanserin tedavisi için mevcut ilaçların yan etkileri ve ilaca direnç gelişiminin önüne geçmek amacıyla önemli bir çalışma başlattı.

Yeni Bir Bakış Açısı: Kanserin Damar Yüzeylerine Karşı Mücadele

Prof. Dr. Akkaya'nın öncülük ettiği çalışma, kanserin yayılmasının en önemli etkenlerinden biri olan damar yüzeylerine tutunmasını engellemeye yönelikdi. Bu noktada, kendisi sülfatit benzeri kitosan türevi bir bileşik molekül sentezledi. Bu molekül, kanser ve kötü huylu hücrelerin damar yüzeylerine yapışmasını önleyerek, yayılmasını engelliyor.

Bilimsel Katkı ve Ulusal Onay

Prof. Dr. Akkaya'nın bu önemli buluşu, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından da onaylandı. 'Sülfatit Benzeri Kitosan Türevi Bileşik' adını verdiği buluşu, ulusal alanda belgelenerek Türk bilim dünyasına önemli bir katkı sağladı. Ayrıca, çalışma ulusal alanda prestijli bir dergi olan 'International Journal Of Biological Macromolecules' dergisinde de yayımlanarak uluslararası alanda da büyük bir etki yarattı.

Kanser Tedavisinde Yeni Bir Çığır Açan Buluş

Prof. Dr. Akkaya'nın çalışması sadece kanserin damar yüzeylerine yapışmasını engellemekle kalmıyor; aynı zamanda sülfatit ve selektinler arasındaki etkileşimleri bloke ederek yeni bir ilaç etken maddesi ortaya çıkarıyor. Bu benzersiz molekül, kanser hücrelerinin yayılmasında kritik bir rol oynayabilir, aynı zamanda farklı hastalıkların tedavisinde de etkili olabilir.

Sağlıkta Tehdit Gereksiz Antibiyotik Kullanımı ve Direnç Gelişimi Sağlıkta Tehdit Gereksiz Antibiyotik Kullanımı ve Direnç Gelişimi

Olumlu Sonuçlar ve Gelecek Hedefler

Prof. Dr. Akkaya, çalışmalarının olumlu sonuçlar verdiğini belirterek, elde ettikleri verilere dayanarak patent aldıklarını açıkladı. Ancak bu sadece bir başlangıç; Prof. Dr. Akkaya'nın amacı, bu buluşu hayvan ve faz çalışmalarıyla daha da geliştirerek, ülkemiz ve insanlık için gerçek bir çözüm haline getirmektir.

Kanserden Başka Hastalıklara da Çare

Prof. Dr. Akkaya, patentini aldığı bu buluşun sadece kanserle mücadelede değil, aynı zamanda diyabet, metakromatik lökodistrofi, epilepsi, Alzhimer, Parkinson gibi hastalıklar ile çeşitli bakteriyel enfeksiyonlara karşı da etkili olabileceğini söyledi. Bu, sadece kanserle sınırlı kalmayarak, birçok hastalığa umut vaat eden bir gelişmedir.