Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Show TV'de yayımlanan 'Kızılcık Şerbeti' dizisine, usulsüz ürün yerleştirmesi yapılan sahneler nedeniyle idari para cezası verilmesini kararlaştırdı. Bu karar, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine alınmıştır ve dizide başörtülü kadınlara yapılan İsrail menşeili ürün reklamlarıyla ilgili endişeleri yansıtmaktadır.

RTÜK'ün aldığı karar, ürün yerleştirme kurallarının ihlal edildiğini ortaya koymaktadır. Kurallara göre, yapımlarda ürün yerleştirme uygulamaları markaları açık bir şekilde öne çıkartmamalıdır. Ancak yapılan incelemede, dizinin senaryosunun belirli bir markanın tanıtımına uygun şekilde düzenlendiği tespit edilmiştir.

Ürün yerleştirme uygulamalarının, özellikle diyaloglar aracılığıyla abartılı bir şekilde ürünü överek ön plana çıkarması, yasalara aykırı kabul edilmektedir. RTÜK, 6112 sayılı Yasa'da belirtilen "Ürün yerleştirmede, ürün veya hizmetlerin kiralanması veya satın alınması doğrudan teşvik edilemez ve ürüne aşırı vurgu yapılamaz" hükmünü ihlal eden Show TV'ye idari para cezası uygulamıştır.

Feyza Civelek'in Uyuşturucu İtirafı: 'Biraz da Alkollüydüm Feyza Civelek'in Uyuşturucu İtirafı: 'Biraz da Alkollüydüm

Bu olay, medya ve iletişim sektöründe ürün yerleştirme pratiğinin doğru şekilde uygulanması gerektiğini bir kez daha göstermektedir. RTÜK'ün aldığı karar, bu tür ihlallerin ciddi sonuçları olabileceğini gözler önüne sermektedir.