Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaokul öğrencilerine yönelik yapılan değişikliklerle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Artık karneler sadece akademik başarıları değil, aynı zamanda sosyal etkinliklere katılım durumlarını da yansıtacak şekilde tasarlanacak. Bu değişiklikle öğrencilerin notlarına ek olarak sosyal etkinliklerdeki performansları da değerlendirilecek ve karnelerine yansıtılacak. Bu yeni uygulama ile öğrencilerin akademik ve sosyal başarıları daha dengeli bir şekilde değerlendirilmiş olacak.

MEB'den Son Dakika Kararı: 1 Nisan'da Okullar Tatil Edildi! MEB'den Son Dakika Kararı: 1 Nisan'da Okullar Tatil Edildi!

Yeni tasarımlı karnelerde öğrencilerin sosyal etkinliklere katılım durumlarına ilişkin detaylı bilgiler yer alacak. Karnelerde yer alacak olan sosyal etkinlikler okul içi ve okul dışında gerçekleştirilen etkinlikleri kapsayacak şekilde belirlendi. Bu kapsamda, öğrencilerin katıldığı etkinlikler "bilimsel", "kültürel", "sanatsal", "sportif" etkinlikler ve "toplum hizmeti" olarak 5 ana başlık altında toplanacak. Öğrencilerin sosyal etkinliklere katılımları "katılım", "ürün ortaya koyma", "performans gösterme" ve "derece alma" düzeylerine göre değerlendirilecek.

Bu yeni uygulama ile öğrencilerin sadece akademik başarıları değil, aynı zamanda sosyal etkinliklere katılımları da değerlendirilmiş olacak. Böylelikle öğrencilerin gelişimine daha geniş bir perspektiften bakılarak daha kapsamlı bir değerlendirme yapılacak. Ayrıca, bu yeni uygulama öğrencilerin sosyal etkinliklere daha fazla katılımını teşvik ederek sosyal etkileşimlerini artıracak ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak.

MEB'in bu yeni uygulaması ile ilgili olarak bir kılavuz da yayınlandı. Bu kılavuzda öğrencilerin sosyal etkinliklerine ilişkin ayrıntılı bilgiler yer alırken, etkinliklerin e-Okul sistemi üzerinden nasıl kaydedileceği de örneklerle açıklanıyor. Ayrıca, bu yeni uygulamanın öğrencilerin üst eğitim kurumlarına geçişlerinde rehberlik hizmetlerine de katkı sağlaması hedefleniyor.

Bu yeni uygulama ile öğrencilerin akademik ve sosyal başarıları daha dengeli bir şekilde değerlendirilecek ve bu da onların kişisel gelişimlerine olumlu yönde etki edecektir.