Son dönemlerde işletmelerin ödemeleri IBAN üzerinden talep ettiğine yönelik şikayetler artmaktadır. Maliye, bu yöntemi kullanan işletmelerin peşine düşmüştür.

Maliye'nin IBAN hesaplarına yönelik denetiminin ardından, IBAN yoluyla tahsilat yapan işletme ve kişiler vatandaşlar tarafından ihbar edilmeye başlanmıştır. Yetkililer, IBAN konusunun çok yaygınlaştığını, IBAN hesap kiralamasının neredeyse bir sektör haline geldiğine dikkat çekmektedir.Maliye Iban Ödemelerini İncelemeye Başladı! Maliye Vergi Cezalarını Uygulamaya Başladı (1)

Kredi Kullanarak Yatırım Yapmanın Avantajları ve Dezavantajları Kredi Kullanarak Yatırım Yapmanın Avantajları ve Dezavantajları

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu, "Maliye yaygın ve yoğun denetim çalışmalarında, mal ve hizmet satış bedellerinin kredi kartlarından ziyade yoğun bir şekilde IBAN yoluyla tahsil edildiğini, IBAN'ların bir kısmının satışı yapan işletmeler adına, bir kısmının ise bu işletmelerde çalışan kişiler ile işletme sahiplerinin eş, dost ve akrabaları adına kayıtlı olduğunu, bazı IBAN'ların ise başka şahıslardan kiralandığını tespit etti. Maliye, IBAN hesaplarına yoğunlaşarak, milyarlarca TL'yi bulduğu ifade edilen vergi kayıp ve kaçağını belirlemeye çalışmaktadır" bilgisini vermiştir.

NTV'ye konuşan Tolu, hangi sektörlerde IBAN'la tahsilatın daha çok kullanıldığı sorusunu "IBAN'la tahsilatı en çok perakende mal ve hizmet satışı yapan işletmeler, mobilyacılar, gazino-bar-pavyon gibi gece eğlence merkezleri, lüks restaurantlar, güzellik ve saç ekim merkezleri, spor salonları, altın-pırlanta ve diğer değerli taş satışı yapanlar, astrolog, falcı, doktor, avukat, diyetisyen, mimar vb.'ler yapmaktadır" diyerek yanıtlamıştır.

Tolu, alıcıların neden IBAN ile ödeme aldığı sorusunu ise şöyle yanıtlamıştır: "İşletmeler, bankalara kredi kartı komisyonu ödememek veya satışları ve satıştan doğan kazançlarını kayıt dışı bırakmak ve vergi ödememek için IBAN ile tahsilat yoluna başvurmaktadır, müşterilerini IBAN'a yönlendirmektedir. Yalnız bunların gözardı ettikleri veya bilmedikleri bir konu var: Bankalar yaptıkları işlemleri Maliye ile paylaşmaktadır. Bankacılık sistemindeki para hareketlerinin Maliye'nin bilgisi dışında olması mümkün değildir.

Maliye çağırıp hesap soracak

Maliye, IBAN yoluyla tahsilat yaptıkları tespit edilen işletme sahiplerini tek tek çağırıp izah isteyecek, IBAN yoluyla yapılan tahsilatlar için fatura veya benzeri belge düzenleyip düzenlemediklerini soracak ve bu belgelerin ibrazını isteyecektir. Bu tahsilatlar için fatura veya benzeri belge düzenlenmişse herhangi bir sorun olmayacaktır. Düzenlenmemiş ise, bu satışlar kayıt dışı satış olarak kabul edilecektir. Ayrıca, işletme sahiplerine, ilişkili kişi statüsünde kabul edilen kişilere (eş, çocuk, anne, baba gibi yakın akrabalar ile sekreter, işçi gibi işletme çalışanları) ait IBAN'lar ile kiralık IBAN hesaplarıyla yapılan tahsilatlar da sorulacaktır.

Vergi mükelleri olmayanlar da çağrılacak

Maliye, vergi mükellefi olmadığı halde mal ve hizmet satışı yapıp bedellerini IBAN yoluyla tahsil edenleri de tespit etmiştir. Maliye, bu kişileri de çağıracak ve izah isteyecektir."

IBAN'la tahsilat yapanlara ne işlem yapılacak?

IBAN'a tahlisat yapanlara ilişkin nasıl bir işlem yapılacağını ilişkin de konuşan Tolu, şunları kaydetmiştir:

"IBAN'la tahsilat yaptıkları halde fatura veya benzeri belge düzenlemeyen veya mükellefiyet açtırmadan bu işleri yapanlara, kayıt dışı bıraktıkları kazançları üzerinden gelir vergisi, kurumlar vergisi, geçici vergi, kayıt dışı bıraktıkları satışları üzerinden de KDV tarhiyatları yapılacak, 1 kat vergi ziyaı cezası kesilecek, ilave olarak gecikme faizi istenilecek. Ayrıca, faturaya yazılması gereken meblağın yüzde 10'una kadar özel usulsüzlük cezası kesilecektir."

IBAN kiralaması yapanlara ceza var mı?

Tahsilat yapılan IBAN hesaplarının çoğunun işletme ile ilgisi olmayan 3. kişilere ait olduğu ve bu IBAN'ların aylık ücret karşılığında kiralandığını hatırlatan Tolu, "IBAN'larını kiralayan kişilerin, hesaplarına yatan milyonlarca TL'den haberleri bile olmuyor. Bunlar hakkında da yasal işlemler yapılacak, tahsil ettikleri kira bedelleri üzerinden cezalı gelir vergisi, geçici vergi ve KDV tarhiyatları yapılacak, bir kat vergi ziyaı cezası kesilecek ve ayrıca gecikme faizi istenilecektir. Ayrıca, bu kişiler MASAK mevzuatına aykırı bu işlemlerinden dolayı savcılıklara sevk edileceklerdir."