Son iki yılda konuta erişim sorunu, kamunun, vatandaşın ve özel sektörün en önemli gündemlerinden biri haline geldi. Bu sorunu çözmek adına Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER), erişilebilir fiyatlı kiralık konut modelini kamuoyuyla paylaştı. Bu yeni model, kira fiyatlarındaki fahiş artışın önüne geçmeyi hedefliyor.

Erişilebilir Fiyatlı Kiralık Konut Modeli Nedir?

Bu modelde, kamuya ait arsalarda özel sektörün kiralama amaçlı konut üretmesi öneriliyor. Arsa mülkiyeti devlette kaldığı için arsa maliyeti sıfırlanacak ve kiralar yarı yarıya düşebilecek. GYODER Başkanı Neşecan Çekici, İstanbul'da 10-12 bin TL bandında kiralık ev bulmanın mümkün olacağını belirtiyor.

Son Gelişmeler ve Hedefler

GYODER Başkanı Neşecan Çekici, yeni konut modeli için bakanlıklar, belediyeler ve yurtdışı finans kurumları ile görüşmelerde sona yaklaştıklarını açıkladı. Modelin altyapısı oluşturuldu ve inşaat sonrası işletmesi de GYODER tarafından yapılacak. Bu modelle, devlet ciddi sayıda kiralığa sahip olacak ve finansman yurtdışından sağlanacak.

Sistem Tıkanacak: Çözüm Önerisi

Hane halkının gelirinin yüzde 30'unun kiraya ayrılması gerektiğini vurgulayan Çekici, İstanbul'da kiralık ev için hane gelirinin 2 kat, ev almak içinse 5 kat artmasının sistemi tıkayacağını belirtiyor. Yeni modelle İstanbul'da kira bedelini 10-12 bin liraya düşürmek mümkün olabilir.

Finansman Yurtdışından: Dünya Bankası ve Kalkınma Bankaları İle İşbirliği

GYODER Başkan Yardımcısı Burak Kutluğ, mevcut modellerin konut krizini çözmediğini söylüyor. Yeni modelde kamu-özel ortaklığında, geliştiricinin mülkiyeti olmadan arsanın devlet tarafından sağlandığı bir mekanizma düşünülüyor. Dünya Bankası ve benzeri kalkınma bankalarından, Avrupa'dan ve Uzak Doğu'dan finansman sağlanmaya çalışılıyor.

Yeni Modelin Ek Katkıları

GYODER Başkan Yardımcısı Ayla Heyfegil, yeni modelin konutu ucuzlatmasının yanında, rezerv alan yaratmak ve kentsel dönüşüme katkı sağlamak noktasında da önemli olduğunu belirtti. GYODER İcra Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ali Hepşen ise bu modelin finansmanının, yakın zamanda devreye girmesi beklenen sermaye piyasası enstrümanları ile destekleneceğini söyledi.

KDV (Katma Değer Vergisi) Nedir ve Nasıl Uygulanır? KDV (Katma Değer Vergisi) Nedir ve Nasıl Uygulanır?

Ancak, uygulamaya geçirilmesi için devletin arsa teminindeki rolü büyük önem taşıyor.