Çalışma hayatında önemli değişiklikler kapıda! Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenlemeler gündemde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla başlayan tartışmalar, çalışma hayatındaki kanunların birleştirileceği yönünde. Bu düzenlemeler, işverenler ve işçiler arasında önemli bir değişimin habercisi olarak karşımıza çıkıyor.Kıdem Tazminatı Ve Mesai Saatleri Yeniden Şekilleniyor (2)

Kıdem tazminatı, mesai saatleri, vergi düzenlemesi gibi konularda yapılan çalışmalar, çalışma hayatında önemli bir dönüşümü beraberinde getirecek gibi görünüyor. Ancak, bu düzenlemelerin nasıl bir yapıya sahip olacağı henüz netlik kazanmış değil.Kıdem Tazminatı Ve Mesai Saatleri Yeniden Şekilleniyor (1)

Çalışma hayatındaki bu değişikliklerle ilgili yapılan zemin yoklamalarında, ana odağın kıdem tazminatı fonu kurulması, esnekleşme dahil geniş kapsamlı bir arayış olduğu belirtiliyor. Bu konuda yapılan çalışmaların yanı sıra, çalışma saatleri gibi konularda da düzenlemelerin gündeme gelebileceği konuşuluyor.

Ekonomi yönetimi, olası bir Anayasa değişikliğini göz önüne alarak, çalışma hayatına yönelik bazı konuların anayasaya taşınması, çalışma saatleri gibi düzenlemeler karşılığında, kıdem tazminatı fonu, esnekleşme gibi unsurları koyarak tarafları ikna etmeye çalışacağı bir zemin arayışında. Bu konuda atılacak adımların seçim sonrasında gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

Süreç içinde işveren kanadının esnekleşme, kıdem tazminatı hesabında gün sayısının düşürülmesi talepleriyle ortaya çıktığı görülüyor. İşçi kanadı ise iş güvencesinin genişletilmesi-etkinleştirilmesi, kıdem tazminatı sisteminin güçlendirilmesi, örgütlenmenin yasayla koruma gücünün artırılmasını talep ediyor.

Gelir vergisi düzenlemesi konusunda işçi ve işveren kanadının ortak talepleri olmakla birlikte, hükümetin bu talebi yerine getirmediği biliniyor.

Kıdem tazminatı fonu, esnekleşme, çalışma hayatındaki işverenleri kısıtlayan bazı unsurların bir tarafa, bazı işçi haklarının Anayasa’ya taşınması, sendikal örgütlenmeye yönelik kolaylaştırma gibi unsurlar bir tarafa konularak siyasi bir girişim olabileceği vurgulanıyor.

Kıdem tazminatı fonu, seçim sonrasında, özellikle Anayasa değişikliği gündeme getirilirse, bu unsurların ortaya çıkarılabileceği, Anayasa değişikliğinin referanduma gideceği düşünüldüğünde, kitleleri ikna için işçi lehine düzenlemelerin kullanılabileceği iddia ediliyor.

Bu düzenlemelerin işçi ve işverenler üzerindeki etkileri merakla beklenirken, gelişmelerin yakından takip edilmesi gerekiyor. Çalışma hayatındaki bu değişikliklerin detayları ve uygulama süreci önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.