Gayrettepe Metro Zorlu Center'da Yürüyen Merdiven Kazası Gayrettepe Metro Zorlu Center'da Yürüyen Merdiven Kazası

İstanbul, Türkiye'nin en kalabalık ve ekonomik açıdan en önemli şehirlerinden biridir. Ancak, son yıllarda şehirde yaşayanların karşılaştığı ekonomik zorluklar giderek artmaktadır.

İstanbul'da Kredi Kartı Borçları Zirvede

İstanbul'da yaşayanların büyük bir kısmı, kredi kartı borçlarını ödemekte zorlanmaktadır. İstanbul Planlama Ajansı'nın (İPA) yayınladığı İstanbul Barometresi 2024 raporuna göre, şehirdeki yaşayanların yüzde 52'si kredi kartı borçlarını asgari tutar ya da daha azını ödeyebiliyor. Bu durum, birçok vatandaşın maddi sıkıntılarla karşı karşıya olduğunu göstermektedir.

Geçinememe Oranı Artıyor

İstanbul'da yaşayanların geçinememe oranı da endişe verici bir şekilde yükseliyor. Rapora göre, şehirde yaşayanların yüzde 17.9'u bazı ödemeleri yapamama durumunda, yüzde 13.7'si pek geçinememe durumunda, ve yüzde 47.4'ü kıt kanaat geçinme durumundadır. Bu durum, İstanbul'da yaşayanların temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını göstermektedir.

İstanbul'da yaşanan ekonomik sıkıntılar, yerel yönetimlerin ve hükümetin acil önlemler almasını gerektirmektedir. Gelecekte, şehirdeki yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve vatandaşların maddi açıdan daha güçlü bir duruma gelmesi için somut adımlar atılması gerekmektedir.İstanbul'da Kredi Kartı Borçları (1)

İstanbul Barometresi 2024 raporu, şehirdeki ekonomik dengesizlikleri ve vatandaşların yaşadığı sıkıntıları net bir şekilde ortaya koymaktadır. Gelecekte, bu sorunlara etkili çözümler bulunması için tüm paydaşların iş birliği içinde olması gerekmektedir.