Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında eğitimin niteliğini arttırmak, eğitim hizmetlerini geliştirmek ve yaygınlaştırmak, çalışmaların planlı ve koordineli bir şekilde yürütülmesi amacıyla bir işbirliği protokolü imzalandı.

22.03.2024 tarihinde Dekanlık Makamında gerçekleşen ''Eğitimde İş Birliği'' yapılmasına ilişkin protokol imza törenine; Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mücahit Kağan ve İl Millî Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal katıldı. İşbirliği protokolü imza töreninde Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Erdem Yavuz ve Doç. Dr. Alper Kaşkaya da hazır bulundu.

Bu protokolle kurulan iş birliği sayesinde, Erzincan il sınırları içerisinde yer alan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi eğitim kurumlarında eğitimin niteliği ile ilgili öncelikli olarak belirlenmiş alanlar başta olmak üzere, taraflarca uygun görülen alanlarda, planlı çalışmalar yürütülerek, özellikle öğrencilerin kendini gerçekleştirmesi ve değer hanelerini yükseltecek olan tüm eğitim hizmetlerinin niteliğini arttırıcı mahiyette çalışmalar yapılacaktır.

Hazırlık ve Yetiştirme Kursları: İşbirliği kapsamında, öğrencilerin eğitimlerine destek olacak hazırlık ve yetiştirme kursları düzenlenecektir.

Etütler ve Ders Dışı Destek Hizmetleri: Öğrencilerin akademik başarılarını artırmak amacıyla etütler ve ders dışı destek hizmetleri sunulacaktır.

Araştırma ve Yayın Çalışmaları: Akademik alanda yapılan araştırma ve yayın çalışmaları teşvik edilecek ve desteklenecektir.

Projelendirme Çalışmaları ve Bilimsel Organizasyonlar: Eğitim alanında projelendirme çalışmaları yapılacak ve bilimsel organizasyonlar düzenlenecektir.

Üniversite Veri Tabanlarının ve Kütüphanesinin Kullanıma Açılması: Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının faydalanabileceği üniversite veri tabanları ve kütüphanelerinin kullanımı artırılacaktır.

Tam Yıl Süreli Staj Uygulaması: Öğrencilerin mesleki deneyim kazanmalarını sağlayacak tam yıl süreli staj uygulamaları düzenlenecektir.

Mesleki Rehberlik: Öğrencilere mesleki rehberlik hizmetleri sunulacak ve kariyer planlamalarına destek olunacaktır.

Öğretmen ve Öğretim Üyesi / Görevlisi Hareketliliği: Öğretmen ve öğretim üyeleri arasında hareketlilik sağlanarak bilgi ve deneyim paylaşımı teşvik edilecektir.

Kısa Süreli Eğitimler: Kısa süreli eğitimler düzenlenerek öğrencilerin ve öğretim elemanlarının bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedeflenecektir.

Sertifika Programları: Eğitim alanında sertifika programları düzenlenerek katılımcılara nitelikli eğitim imkanı sunulacaktır.

Kariyer Geliştirmeye Yönelik Eğitimler: Öğrencilerin ve mezunların kariyer gelişimlerine destek olacak eğitimler düzenlenecektir.

Tez Çalışmalarının Erzincan İlindeki Eğitim Kurumlarına Yönlendirilmesi: Üniversite öğrencilerinin tez çalışmaları, Erzincan ilindeki eğitim kurumlarıyla iş birliği içinde yürütülecektir.

Sosyal Medya ve İletişim Çalışmaları: Eğitim hizmetlerinin tanıtımı ve duyuruları için sosyal medya ve iletişim çalışmaları yapılacaktır.

Sosyal ve Kültürel Etkinlikler: Öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlayacak etkinlikler düzenlenecektir.

Okul Kulübü - Üniversite Kulübü/Toplulukları İş Birliği: Okul kulüpleri ile üniversite kulüpleri arasında iş birliği ve ortak etkinlikler düzenlenecektir.

Ortak Fiziki Mekânların Kullanılması ve Çalışmaların Sahnelenmesi: Eğitim alanında kullanılabilecek ortak fiziki mekânlar belirlenecek ve etkinliklerin sahnelenmesine imkân sağlanacaktır.

Bu iş birliği sayesinde eğitim camiasının daha da motive olacağı ve eğitimin kalitesinin artacağı belirtilmektedir.