Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2023 ve Sonrasındaki Enflasyon Düzeltmesi Detaylarını Belirledi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2023 ve takip eden hesap dönemleri için enflasyon düzeltmesine ilişkin detayları belirleyen bir tebliği Resmi Gazete'de yayımlayarak yürürlüğe soktu. Bu kapsamlı düzenleme, mali tabloların enflasyon düzeltmesine tabi tutulmasıyla ilgili usul ve esasları içeriyor.

Sürdürülebilir Finansın Öncüsü: Banka Yeşil Projelere Destek Veriyor Sürdürülebilir Finansın Öncüsü: Banka Yeşil Projelere Destek Veriyor

2023 Hesap Dönemi ve Erteleme

Son enflasyon düzeltmesi, 2003 ve 2004 yıllarında uygulanmış olup, 2021'de şartların gerçekleşmemesi nedeniyle yapılmamıştı. Ancak, bu durum 31 Aralık 2021 tarihli mali tablolardan itibaren uygulanacak yeni sistemle değişti. Bakanlık, 2023 sonuna kadar enflasyon düzeltmesine tabi tutulacak mali tabloların işleyişini belirledi.

Hangi Mali Tablolar Etkilenecek?

Enflasyon düzeltmesi, bilanço esasına tabi gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 2023 hesap dönemi sonuna ait bilançolarını, özel hesap dönemine tabi olan mükelleflerin ise 2024'te biten hesap dönemi sonuna ait bilançolarını kapsayacak. Bu düzenleme, bilançonun aktif ve pasifinde yer alan parasal olmayan kıymetleri de içeriyor. Ancak, parasal kıymetler bu uygulamaya tabi olmayacak.

2023 Hesap Dönemi Sonuçları

2023 hesap dönemi sonu itibarıyla yapılacak enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan kar veya zarar, dönem kazancının tespitinde dikkate alınmayacak. Bu, mükelleflerin gelecekteki mali durumlarını etkilemeden önceki dönemlere yönelik bir düzenleme.

Gelecek Yıllarda Enflasyon Düzeltmesi

2024 ve takip eden yıllarda, geçici vergi dönemleri dahil olmak üzere, şartların varlığına bağlı olarak enflasyon düzeltmesi yapılacak. Bu düzeltmeden kaynaklı kar veya zararlar, dönem kazancının tespitinde göz önünde bulundurulacak.

Banka ve Finans Kurumları

Banka ve finans kurumları, 2024 ve 2025 hesap dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapacak ancak bu düzeltme sonucu oluşacak kar veya zararlarını dönem kazancının tespitinde değerlendirmeyecek.

Geçmiş Yıl Karlarına Etkisi

Mükelleflerce, 1 Ocak 2005 ile 31 Aralık 2023 tarihlerinde maddi duran varlıklar, menkul kıymetler ve stoklar gibi kıymetlerin enflasyon düzeltmesine tabi tutularak yapılacak enflasyon değerlemesi sonucu oluşan önemli tutarlardaki farklar geçmiş yıl karlarına aktarılacak. Bu değerler, 1 Ocak 2024 hesap döneminin başlangıç değeri olarak dikkate alınacak ve bilançoların gerçek durumuna getirilmiş olacak.