AB, çevre dostu politikaları kapsamında fosil yakıtların kullanımını azaltma hedefine doğru önemli bir adım attı. Yapılan anlaşma ile 2040 yılına kadar fosil yakıtlarla ısınmanın aşamalı olarak durdurulması planlanıyor.

Bu kapsamda, 2030 itibariyle yeni inşa edilen evler dahil olmak üzere tüm yeni binaların "sıfır emisyonlu binalar" standardına uyması gerekecek. Yani bu binalar, ısınmak için fosil yakıt kullanamayacak.

Bu gelişme, AB'nin çevre politikalarının güçlendirilmesi ve sera gazı emisyonlarının azaltılması hedeflerine ulaşılmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.Doğal Gaz Kombileri (3)

AB, doğal gaz kombilerini 2040'a kadar kaldırmayı planlıyor. Bu karar, AB'nin çevre politikalarının güçlendirilmesi ve sera gazı emisyonlarının azaltılması hedeflerine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Karar kapsamında, 2030 itibariyle yeni inşa edilen tüm binalar, "sıfır emisyonlu binalar" standardına uymak zorunda olacak. Bu binalar, ısınmak için fosil yakıt kullanamayacak.Doğal Gaz Kombileri (1)

Peki, bu karar Türkiye'yi nasıl etkileyecek?

Türkiye de AB'ye üye olma hedefi doğrultusunda, doğal gaz kombilerinin kullanımını azaltmaya yönelik adımlar atmayı planlıyor. Bu kapsamda, sıfır emisyonlu binalar inşasına yönelik teşvikler, fosil yakıtlı ısıtma cihazlarının kullanımına yönelik vergilerin artırılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarından ısı üretiminin teşvik edilmesi gibi önlemler alınabilir.

Tabii ki bu önlemlerin hayata geçirilmesi için zamana ve kaynak ayırmak gerekiyor. Ancak, Türkiye'nin bu konuda kararlı olduğunu söylemek mümkün.Doğal Gaz Kombileri

AB'nin doğal gaz kombilerini kaldırma kararı, hem çevre hem de ekonomi açısından önemli bir gelişme. Türkiye de bu karara benzer adımlar atarak, sera gazı emisyonlarını azaltma hedeflerine ulaşabilir ve iklim değişikliğiyle mücadeleye katkıda bulunabilir.