Tikler, göz kırpma, sıçrama, baş sallama gibi hareketler şeklinde kendini gösterebilir. Bu tikler çocuğun gelişiminin bir parçası olarak kısa süreli olabileceği gibi, bir yılı aşkın sürebilir ve Tourette Sendromu olarak adlandırılan nörogelişimsel bir bozukluğa işaret edebilir.

2024'te Sağlık ve Zindelik İçin Yeni Yaklaşımlar 2024'te Sağlık ve Zindelik İçin Yeni Yaklaşımlar

Çocuklarda tik neden olur? Tiklerin sebepleri tam olarak bilinmemekle birlikte, genetik ve çevresel faktörlerin etkisi olduğu düşünülmektedir. Tiklerin tipi, şiddeti ve sıklığı kişiden kişiye değişebilir ve genellikle nöroloji ve psikiyatri doktorlarının desteği gerektirebilir.

Tik bozukluğu nedir ve en çok hangi yaş aralığında görülür? Tik bozuklukları genellikle 6-7 yaş civarında başlar ve genellikle baş ve boyun bölgesinde görülen istemsiz hareketlerdir. Tikler genellikle dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluk, depresyon gibi diğer durumlarla ilişkilendirilebilir.

Kronik tik bozukluğunun görülme sıklığı nedir? Tikler, okul çağındaki çocukların yaklaşık yüzde 1'inde görülür ve genellikle zamanla azalır.

İstem dışı hareket çeşitleri nelerdir? Tikler, basit motor tikler (göz kırpma, baş sallama gibi) ve basit vokal tikler (öksürme, gıcırtı gibi) olarak sınıflandırılabilir. Ayrıca kompleks motor ve vokal tikler de görülebilir.

Tikler yer değiştirebilir mi ve atakların döngüsü nasıl olur? Tiklerin yeri ve türü zamanla değişebilir ve tikler genellikle stres, kaygı veya yorgunluk gibi durumlarda artabilir.

İstem dışı hareketlerin şiddeti değişken midir? Evet, tiklerin şiddeti zamanla değişebilir ve genellikle dikkat dağıldığında azalır.

Tik kendi kendine mi, tedavi ile mi geçer? Geçici tik bozuklukları genellikle tedavi gerektirmezken, kronik tik bozuklukları tedavi edilmelidir. Tedavide ilaçlar ve davranışsal müdahaleler kullanılabilir.

Aileler tik bozukluğu olan çocuğa nasıl yaklaşmalı? Tikin çocuğun kontrolü dışında bir hareket olduğu unutulmamalı ve tik bozukluğu olan çocukla destekleyici bir tutum içinde olunmalıdır.

Eğer çocuğunuzda tiklerle ilgili endişeleriniz varsa, bir sağlık uzmanına başvurmanız önerilir.

Editör: Kader Gül