Ayet-el Kursi ya da Ayetel Kürsi duası, Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi'nin 255. ayetidir. Ayetel Kürsi'nin Medine'de indirildiği inancı bulunurken birçok fazileti ve faydası da vardır. Bu özel ayet, İslam inancında tevhidin, yani Allah'ın birliğinin temelini oluşturan önemli kavramları vurgular ve müminlerin günlük hayatında koruyucu ve bereketli özellikleriyle öne çıktığı bilinmektedir. Ayetel Kürsi Türkçe okunuşu ve Arapça yazılışı, Diyanet meali, tefsiri ve faziletleri hakkında detaylı bilgiye içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

Ayetel Kürsi Arapça Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm,

lâ te'huzühu sinetün velâ nevm,

lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard,

men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih,

ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm,

velâ yü-hîtûne bi'şey'im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard,

velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.Ayetel Kürsi

Ayetel Kürsi Türkçe Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

Allah, O’ndan başka ilah yoktur; diridir, her şeyin varlığı O’na bağlı ve dayalıdır.

Ne uykusu gelir ne de uyur.

Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur.

O’nun izni olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez.

Onların önlerinde ve arkalarında olanları O bilir.

O’nun ilminden hiçbir şeyi -dilediği müstesna- kimse bilgisi içine sığdıramaz.

O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır.

Onları korumak kendisine zor gelmez.

Evde Taş Gibi Yoğurt Nasıl Yapılır? Püf Noktaları... Evde Taş Gibi Yoğurt Nasıl Yapılır? Püf Noktaları...

O yücedir, mutlak büyüktür.

Ayetel Kürsi Tefsiri (Kur’an Yolu)

İçinde Allah’ın kürsüsü zikredildiği için “Ayetel Kürsi” adıyla anılan bu ayet hem muhtevası hem de üstün özellikleri sebebiyle dikkat çekmiş, hakkında hadisler varit olmuş, çok okunmuş, şifa ve korunmaya vesile kılınmıştır. ...