AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, partisi tarafından hazırlanan SSGSS ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ni Meclis'e sundu. Bu teklif, ülkemizi etkileyen küresel ekonomik gerileme karşısında alınan önlemleri içermektedir. Özellikle işverenlere yönelik yapılan düzenlemelerle dikkat çeken teklif, asgari ücret desteğinde yüzde 40'lık bir artışı da beraberinde getirmektedir.

Finansal Teknolojilerde Son Gelişmeler: Kripto Para Birimleri ve Dijital Cüzdanlar Finansal Teknolojilerde Son Gelişmeler: Kripto Para Birimleri ve Dijital Cüzdanlar

Asgari Ücret Desteğinde Yenilikçi Adımlar

Güler, teklifin kapsamını açıklarken öne çıkan unsurları "Asgari ücret desteği, kısa çalışma ödeneği, kadın ve genç istihdamının artırılması, işverenlere sağlanması gereken destekler" olarak belirtti. Bu kapsamda, işverenlere 2024 Ocak ila Aralık ayları arasında işsizlik sigortası fonundan kaynaklanan günlük 23,33 TL, aylık ise 700 TL asgari ücret desteği sağlanması hedeflenmektedir.

İşsizlik Fonundan İşverene 700 TL Asgari Ücret Desteği

Teklif, işverenlere istihdamı desteklemek adına önemli bir adım atmaktadır. 2024 yılı boyunca işverenlere, işsizlik sigortası fonundan kaynaklanacak şekilde günlük 23,33 TL, aylık ise 700 TL asgari ücret desteği sağlanması planlanmaktadır. Bu, işverenlere ek finansman sağlamak ve istihdamı teşvik etmek adına etkili bir hamledir.

İşveren Desteğine Yüzde 40 Artış

Önceki dönemde işverenlere sağlanan asgari ücret desteği günlük 16,66 TL, aylık ise 499,80 TL idi. Ancak teklif ile bu destek, yaklaşık 200 TL'lik bir artışla yüzde 40 oranında yükseltilmek istenmektedir. Bu, işverenlere sağlanan desteklerin daha etkili ve kapsayıcı hale getirilmesini amaçlamaktadır.

Kısa Çalışma Ödeneği ve İstihdam İçin Önemli Adımlar

Teklif, sadece işverenlere değil, aynı zamanda çalışanlara da yönelik önemli düzenlemeler içermektedir. Özellikle kısa çalışma ödeneği için getirilen 450 prim günü şartı, işsizlik sigortası fonunu daha etkin bir şekilde kullanmayı hedeflemektedir.

Kısa Çalışma Ödeneği İçin 450 Prim Günü

Kanun teklifiyle, işsizlik sigortası fonu kullanılarak uygulanan pasif işgücü piyasası programlarının etkinliğini artırmak amacıyla kısa çalışma gerekçelerine genel salgın durumunun eklenmesi önerilmekte ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanılabilmesi için gereken asgari prim ödeme gün sayısı 450 güne indirilmek istenmektedir. Bu adım, işsizlikle mücadelede daha etkili bir destek sunmayı amaçlamaktadır.

Kadın ve Genç İstihdamına Destek

AK Parti'nin teklifi, özel politika gerektiren kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi sahibi olan işsizlerin istihdamını desteklemek adına önemli düzenlemeler içermektedir.

Cumhurbaşkanına Yetki: Kadın ve Genç İstihdamını Teşvik Uygulaması

Teklif, 2011 yılından bu yana uygulanan ve yıllık ortalama 650.000 kişinin yararlandığı kadın ve genç istihdamını teşvik uygulamasının devamını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda, Cumhurbaşkanına 31/12/2025 tarihine kadar yetki verilmesi önerilmekte ve uygulamanın 31/12/2026 tarihine kadar uzatılabilmesi için adımlar atılmaktadır. Bu, kadın ve genç istihdamının sürekli desteklenmesine yönelik önemli bir taahhüttür.

Emekliye Zam Açıklaması

Gazetecilerin merakla beklediği bir diğer konu ise emekli maaşlarına yapılacak zam konusudur. Grup Başkanı Güler, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen bu sürecin bütçe imkanları ve oransal artışlar ışığında değerlendirildiğini belirtti.

Net Durum Belirsizliği

Güler, emekli maaşlarına yapılacak zam konusunda net bir durum olmadığını ve bu konunun masada değerlendirildiğini ifade etti

. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile iş birliği içerisinde olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bütçe imkanları doğrultusunda emeklilere yapılacak zammı değerlendirmektedir. Ancak, henüz net bir durum olmadığı için somut bir açıklama yapılamamaktadır.

AK Parti'nin sunduğu bu kapsamlı kanun teklifi, ülkemizin ekonomik dengesini korumak ve istihdamı teşvik etmek adına önemli adımlar içermektedir. İşverenlere sağlanan asgari ücret desteğindeki yüzde 40'lık artış, kısa çalışma ödeneği için getirilen prim günü indirimi ve kadın-genç istihdamına yönelik teşvik uygulamasının devamı, ekonominin güçlenmesine katkı sağlayacaktır.