23 Nisan Mesajları Resimli 2024: En Güzel Kutlama Sözleri ve Mesajları 23 Nisan Mesajları Resimli 2024: En Güzel Kutlama Sözleri ve Mesajları

Sağlık sektöründe çalışanlar, mesleklerini sürdürürken sağlıkta şiddet ve kötü çalışma koşullarıyla mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çalışan 100'den fazla hemşirenin istifa etmesi, çalışma ortamının ne kadar zorlu olduğunu gözler önüne seriyor. Mobbing iddialarıyla gündeme gelen hastanede yaşananlar, sağlık emekçilerinin haklarını aramak için verdikleri mücadelenin bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor.

Mobbing ve Kötü Çalışma Koşulları

Genel Sağlık-İş Sendikası'nın başkanı Derya Uğur'un açıklamalarına göre, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Antalya Şehir Hastanesi'nde sağlık emekçilerine yönelik mobbing vakaları artmaktadır. Liyakatsiz idarecilerin baskıları ve kötü çalışma koşulları, hemşireleri istifaya zorlamaktadır. Sendika üyesi sağlık emekçileri, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve haklarının korunması için mücadele etmektedir.

Liyakatsiz Yöneticiler ve Baskılar

Sağlık emekçileri, liyakatsiz hastane idarecilerinin baskısı altında çalışmak zorunda kalmaktadır. Sendika üyesi olmayan idarecilerin, üyeleri baskı altına alması ve görev yerlerini değiştirmesi, çalışanların motivasyonunu olumsuz etkilemektedir. Liyakatsiz yöneticilerin, sağlık emekçileri üzerindeki güç gösterisi, çalışma ortamını zehirlemektedir.

Sendikal Hakların Kısıtlanması

Sağlık emekçileri, sendikal haklarını kullanmaktan çekinmektedir. 'Yandaş' sendikalara üye olan idarecilerin baskıları, sağlık emekçilerini sendika değiştirmekten alıkoymaktadır. Anayasa tarafından sağlanan sendikal haklar, bu şekilde kısıtlanmaktadır. Sağlık emekçileri, haklarını aramak için mücadele etmektedirler.

İdarecilerin Sorumsuzluğu ve İş Barışının Bozulması

Sağlık sektöründe yaşanan bu olumsuzluklar, idarecilerin sorumsuzluğundan kaynaklanmaktadır. İş barışının bozulması, sağlık emekçilerinin motivasyonunu düşürmekte ve hizmet kalitesini olumsuz etkilemektedir. Liyakatsiz yöneticilerin, idarecilik sorumluluğunu yerine getirememesi, sağlık sektöründe kriz yaratmaktadır.

Liyakatsiz idarecilerin görevden alınması ve yerlerine deneyimli ve adaletli yöneticilerin atanması, sağlık emekçilerinin motivasyonunu artıracaktır. Ayrıca, sendikal hakların kısıtlanmasına son verilmesi ve sağlık emekçilerinin haklarının korunması için adımlar atılması gerekmektedir.