Abraham Maslow'un teorisi, Maslow tarafından 1943 yılında yayınlanmış ve sonrasında geliştirilmiş bir insan psikolojisi teorisidir. Maslow teorisi veya Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi, insanların belirli kategorilerdeki ihtiyaçlarını karşılamalarıyla, kendi içlerinde bir hiyerarşi oluşturan daha 'üst ihtiyaçlar'ı tatmin etme arayışına girdiklerini ve bireyin kişilik gelişiminin, o an için baskın olan ihtiyaç kategorisinin niteliği tarafından belirlendiğini söz konusu etmektedir.

Maslow'a göre insanların ihtiyaçları beş farklı kategoride toplanabilir:

  1. Fizyolojik Gereksinimler: Nefes alma, beslenme, su, uyku gibi temel ihtiyaçlar.
  2. Güvenlik Gereksinimi: İş, sağlık, aile güvenliği gibi gereksinimler.
  3. Ait Olma ve Sevgi Gereksinimi: Arkadaşlık, aile, sevgi, cinsel ilişkiler gibi ihtiyaçlar.
  4. Saygınlık Gereksinimi: Özsaygı, başarı, başkaları tarafından saygı görmek gibi ihtiyaçlar.
  5. Kendini Gerçekleştirme Gereksinimi: Yaratıcılık, özgüven, problem çözme yetisi gibi ihtiyaçlar.

Maslow'a göre, bir kişi belirli bir kategorideki ihtiyaçlarını karşılamadan diğer kategorideki ihtiyaçları hissetmez. Örneğin, bir kişinin güvenlik ihtiyacı karşılanmadan sosyal ilişkilere yönelik ihtiyaçları oluşmaz. Kişilik gelişimi, o an için baskın olan ihtiyaç kategorisinin niteliği tarafından belirlenir.

Abraham Maslow, psikologların yapması gerekenin bireyin kendini gerçekleştirme aşamasına gelmesinin önündeki engelleri ortadan kaldırmak olduğunu savunmuştur. Kendini gerçekleştirmiş bir birey, potansiyelini en üst düzeyde kullanabilen ve iç huzuru yaşayan biridir.

Evinizde Profesyonel Tırnak Bakımı Nasıl Yapılır? Evinizde Profesyonel Tırnak Bakımı Nasıl Yapılır?

Abraham Harold Maslow, 1 Nisan 1908'de Brooklyn, New York'ta doğmuş ve Amerikalı bir akademisyen ve psikolog olmuştur. Gençliğinde maddi olanakları sınırlı bir Aşkenazi Yahudi ailesinin çocuğu olarak büyümüştür. Ailesinin daha iyi bir gelecek sağlamak amacıyla ABD'ye göç etmesi, onun çalışkanlığını ve başarısını etkilemiştir. Maslow, psikoloji alanına ilgi duymaya başlamış ve University of Wisconsin'de psikoloji bölümünden mezun olmuştur. Akademik kariyerine Brooklyn College'de başlamış ve sonrasında Brandeis University'de profesörlük yapmıştır.

Abraham Maslow, 8 Haziran 1970'te geçirdiği bir kalp krizi sonucunda hayatını kaybetmiştir. Ancak, Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi ve insan psikolojisi üzerine çalışmaları, günümüzde hala önemini korumaktadır.