Türkiye'de Kira Artışları ve Hukuki Çerçeve

Türkiye genelinde konut kiralarındaki artışlar, hem kiracıları hem de ev sahiplerini etkilemeye devam ediyor. Fahiş kira artışlarının önüne geçmek ve piyasa dengesini korumak amacıyla getirilen yüzde 25'lik kira artışı sınırlamasıyla ilgili olarak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 54. Hukuk Dairesi'nden gelen emsal niteliğindeki karar, konut sahipleri ve kiracılar arasındaki dengeyi sorgulatıyor.

Mahkeme Kararının Arka Planı

İstanbul'da bir ev sahibi, kiracısının yasal sınırlar içinde yaptığı kira artışının, bulunduğu site içindeki emsal taşınmazların kira rayiç bedellerinin altında olduğunu iddia etti ve mahkemeye başvurdu. Ancak yerel mahkeme, ev sahibinin başvurusunu reddetti. Bu karar üzerine ev sahibi, dosyayı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 54. Hukuk Dairesi'ne taşıdı.

Esnaflar Bir Bir Kepenk Kapatıyor Esnaflar Bir Bir Kepenk Kapatıyor

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nin Değerlendirmesi

Dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 54. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararına katılmadı. Mahkeme, yüzde 25'lik kira artışının piyasa koşullarında uygun olmadığına hükmetti. Bu karar, kira artışlarına ilişkin yasal sınırların, taşınmazın bulunduğu bölgedeki emsal kira bedelleriyle orantılı olması gerektiğine dikkat çekiyor.

Arabulucu Avukat Umut Metin'in Açıklamaları

Arabulucu Avukat Umut Metin, konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak, kira tespit davalarında önemli bir noktaya vurgu yaptı. Metin, kira sözleşmelerine ilişkin kira bedeli tespit davasının 5 yıldan sonra açılabildiğini belirtirken, bu süre zarfında kiraların önemli ölçüde değiştiğine dikkat çekti. Bu noktada kira uyarlama davalarının önemli bir alternatif olduğunu ifade etti.

İlerleyen Süreç

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nin bu emsal kararı, kira artışlarının sadece yasal sınırlar içinde değil, aynı zamanda bölgesel piyasa koşullarına uygun olması gerektiğini ortaya koyuyor. Konut sahipleri ve kiracılar, bu kararı yakından takip ederek, kira sözleşmeleri konusunda daha bilinçli adımlar atabilirler. Mahkemenin kararı, Türkiye genelinde konut kira politikalarına etki edebilecek nitelikte olduğundan, ilerleyen süreçte benzer davalara da ışık tutabilir.