Akıllı Gözlük Trendi Ray-Ban ve Meta'nın Yeni Modeliyle Tanışın Akıllı Gözlük Trendi Ray-Ban ve Meta'nın Yeni Modeliyle Tanışın

Genel Sağlık Sigortası (GSS) Primleri 2024 İtibariyle Artacak

Genel Sağlık Sigortası (GSS), Türkiye'de sağlık hizmetlerinden eşit şartlarda faydalanma amacı güden bir sistemdir. Ancak, GSS primleri her yıl asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte artış gösterir. 2023 yılında 402 TL olan GSS primleri, 2024 yılında olası asgari ücret zammına bağlı olarak artış gösterecek.

GSS Primleri Nasıl Belirleniyor?

GSS primleri, gelir durumuna göre belirlenir ve yıllık asgari ücret zammına bağlı olarak güncellenir. Mevcut durumda 402 TL olan GSS primi, olası zamlarla birlikte şu şekilde değişebilir:

  • Yüzde 25 zamda: 503 TL
  • Yüzde 30 zamda: 523 TL
  • Yüzde 35 zamda: 543 TL
  • Yüzde 40 zamda: 563 TL
  • Yüzde 45 zamda: 583 TL
  • Yüzde 50 zamda: 603 TL
  • Yüzde 55 zamda: 623 TL

Bu rakamlar, 2024 yılında uygulanması muhtemel GSS prim tahminlerini içermektedir. Ancak, resmi bir duyuru olmadan kesin bir bilgi vermek mümkün değildir.

Genel Sağlık Sigortası (GSS) Nedir?

Genel Sağlık Sigortası (GSS), sosyal güvencesi olmayan veya çalışmayan bireylerin devlet tarafından belirli bir ücret karşılığında ya da ücretsiz olarak sağlık hizmetlerinden faydalanmasını sağlayan bir sistemdir. Bu sigorta kapsamında, vatandaşlar sağlık hizmetlerinden eşit şartlarda yararlanma hakkına sahiptir.

GSS Prim Ödemeleri ve Gelir Testi

GSS kapsamında ödenecek aylık prim, bireyin gelir durumuna göre belirlenir. Gelir testi sonucu, hane halkının ortalama geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az ise, prim ödemeden yeşil kartlı olarak sağlık hizmetlerinden yararlanmak mümkündür. Ancak, gelir testi sonucu net asgari ücretin 1/3'ünden fazla ise ya da hiç gelir testi başvurusu yapmadan genel sağlık sigortası kapsamına geçmek istenirse, GSS G1 kapsamında prim ödemek gereklidir.

GSS primleri her yıl asgari ücret zammına bağlı olarak değişiklik gösterir ve vatandaşların düzenli olarak prim ödemeleri, sağlık hizmetlerinden kesintisiz bir şekilde faydalanabilmeleri için önemlidir.